Novica

Regionalno posvetovanje strokovnjakov NEPN

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

V torek, 20. februarja 2024 je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v prostorih Hiše EU organiziralo regionalno posvetovanje namenjeno strokovnjakom sosednjih držav, ki sodelujejo pri pripravi posodobljenega Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Prvi del dogodka je bil namenjen predstavitvam stanja osnutkov posodobitve NEPN s strani posameznih držav, drugi del pa predstavitvi in razpravi o priložnostih za regionalno sodelovanje med državami.

Regionalno posvetovanje je v organizaciji Slovenije potekalo že drugič, udeležilo pa se ga je več kot 40 strokovnjakov in sicer predstavniki Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Slovenije, predstavnica Evropske komisije ter predstavniki organizacije Cambridge Econometrics, ki Sloveniji nudi tudi strokovno podporo pri izvedbi srečanja.

Iz Slovenije so se dogodka udeležili generalni direktor Direktorata za energijo ter predstavniki Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, predstavniki Ministrstva za finance ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na dogodku so sodelovali tudi predstavniki konzorcija NEPN pod vodstvom Instituta Jožef Stefan in predstavniki konzorcija CPVO pod vodstvom Elektroinštituta Milan Vidmar.

Po uvodnih nagovorih generalnega direktorja Direktorata za energijo mag. Hinka Šolinca in predstavnice Evropske komisije ga. Carine Carrillo Loeda je bil dopoldanski del srečanja namenjen predstavitvam stanja osnutkov posodobitve NEPN s strani posameznih držav ter razpravi o priložnostih in izzivih, s katerimi se pri pripravi posodobitve srečujejo. Popoldanski del srečanja je bil namenjen predstavitvi obstoječega regionalnega sodelovanja in iskanju novih priložnosti za sodelovanje skozi razpravo med udeleženci. Izvedbo tega dela dogodka je zagotavljala ekipa Cambridge Econometrics, ki Sloveniji nudi tehnično pomoč pod okriljem Evropske komisije.

Predstavitvam je sledila skupinska delavnica z razpravo. Udeleženci so identificirali ključna področja, ki bi jih NEPN-i posameznih držav morali nasloviti za krepitev regionalnega sodelovanja, razpravljali so o izzivih in ovirah čezmejnega sodelovanja ter kako jih odpraviti ter identificirali načine za sodelovanje med raziskovalnimi ustanovami in industrijo, ki bi pospešile inovacije na energetskem in podnebnem področju.

Dogodek je bil s strani udeležencev prepoznan kot izjemna priložnost za navezovanje stikov s strokovnjaki iz sosednjih držav, izmenjavo pogledov med strokovnjaki, ki sodelujejo pri pripravi posodobitev NEPN, udeleženci pa so čas namenjen razpravi v okviru predstavitev in med odmori izkoristili za aktivno mreženje in izmenjevanje mnenj.

V sklopu regionalnega posvetovanja je ekipa Cambridge Econometrics pripravila poročilo o dogodku. Poročilo vključuje analizo priložnosti za sodelovanje med državami na nekaterih ključnih področjih: promet, obnovljivi viri energije, industrija, kmetijstvo in vodik. Poročilo je rezultat analize NEPN sosednjih držav, analize predstavitev ter kasnejše diskusije s strani strokovnjakov posameznih držav, ki so sodelovali pri dogodku. Dokument identificira aktualne iniciative za sodelovanje med državami ter izpostavlja potencialna področja za nadaljnje sodelovanje.

Vse podrobnosti in gradiva so objavljena na spletni strani NEPN - Regionalno posvetovanje.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika