Novica

Septembra 2019 posvetovanje o celoviti presoji vplivov na okolje za NEPN

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Ministrstvo za infrastrukturo vabi zainteresirano javnost dne 3. 9. 2019 z začetkom ob 9:30 uri na posvetovanje o celoviti presoji vplivov na okolje (CPVO) za Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN).

Na posvetu pričakujemo čim več povratnih informacij sodelujoče zainteresirane javnosti.

Posvetovanje glede CPVO za Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) bo potekalo v Konferenčni dvorani (1. nadstropje) Ministrstva za infrastrukturo, Langusova ulica 4, Ljubljana dne 3. 9. 2019.

Pred posvetovanjem, predvidoma dne 27. 8. 2019, bo na uradni spletni strani NEPN objavljena posodobljena verzija NEPN. Sočasno bo objavljena tudi 1. faza celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) - t. i. vsebinjenje oz scoping. V 1. fazi CPVO bodo na podlagi začetnega pregleda stanja okolja in vsebine osnutka NEPN evidentirani pomembni vplivi izvedbe ciljev, politik in ukrepov NEPN na okolje ter podani predlogi okoljskih ciljev in kazalcev, na podlagi katerih bo izvedena presoja vplivov NEPN na okolje.

Na podlagi posvetovanja bo 1. faza CPVO dopolnjena, dopolnjen dokument pa bo predstavljal izhodišče za pripravo 2. faze CPVO (priprava Okoljskega poročila za pridobitev mnenja o ustreznosti), v katerem bodo pomembni vplivi NEPN na okoljske cilje podrobneje obravnavani in presojani. Po pripravi 2. faze CPVO bo organizirana javna obravnava. V času priprave okoljskega poročila in javne obravnave bo naknadno organizirana še dodatna posvetovalna delavnica.

Za NEPN je pomembno, da se izvede dobra presoja učinkov, ki jih ukrepi iz tega načrta prinašajo za okolje in s tem za vse prebivalce v Sloveniji. Za pripravljenost sodelovanja se zainteresirani javnosti  vnaprej zahvaljujemo.

Zaradi omejenega števila mest (70) je potrebna predhodna prijava, ki jo do vključno 30. 8. 2019 do 12:00 sprejemamo na elektronski naslov Opens window for sending emailmarko.cerar(at)gov.si. V primeru velikega odziva in zaradi omejenega prostora bodo zainteresirani prijavitelji naprošeni, da za udeležbo na dogodku prijavijo zgolj enega predstavnika. Dogodek bo trajal predvidoma do 13:00 ure.

Za vse dodatne informacije se obrnite na Marka Cerarja (tel. 01/478-74-94).

************************************************************************

Ljubljana, 28. 8. 2019

Ministrstvo za infrastrukturo obvešča, da smo objavo osnutka posodobljenega NEPN umaknili začasno. Razlog je v tem, da z vsebino in objavo niso bili seznanjeni vsi deležniki, ki v tem projektu sodelujejo oziroma jih njegova vsebina zadeva, zato bo dokument objavljen predvidoma prihodnji teden, ko bodo opravljeni ustrezni sestanki in predstavitve.

Skladno s tem je posvetovanje o celoviti presoji vplivov na okolje glede dopolnjenega osnutka NEPN, ki je bilo napovedano za 3. september 2019, prestavljeno.

O vseh nadaljnjih korakih bo ministrstvo sproti in predhodno obveščalo prek spletne strani NEPN.

Za morebitne nevšečnosti se vam iskreno opravičujemo in zahvaljujemo za vaše razumevanje.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika