Novica

Seznam ponudnikov energetskih storitev po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je v skladu z Direktivo o energetski učinkovitosti (2012/27/EU), ki določa, da morajo države članice spodbujati trg energetskih storitev in dostop za mala in srednje velika podjetja (MSP) do tega trga, objavil seznam ponudnikov energetskih storitev.

Na seznam se lahko umestijo vsi ponudniki energetskih storitev, ki so že uspešno izvedli investicijske ukrepe za zagotavljanje prihrankov energije in izvajajo storitev energetskega pogodbeništva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije.

Seznam se bo redno posodabljal, pri čemer morajo vsi zainteresirani ponudniki energetskih storitev kot pogoj za umestitev na ta seznam predložiti izpolnjen obrazec za "Prijava" in ustrezno dokazilo za predložitev referenčnega dela z ustrezno izpolnjenim obrazcem "Referenčno potrdilo".

Podrobnosti

 


© 2012 - 2023 Portal Energetika