Novica

Soglasje družbi Borzen za solidarno poroštvo k Pogodbi o okvirnem kreditu družbi BSP

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na včerajšnji 105. redni seji v vlogi skupščine družbe BORZEN, d.o.o. dala soglasje za solidarno poroštvo k Pogodbi o okvirnem kreditu družbi BSP d.o.o. za najem kratkoročnega okvirnega kredita v višini 1,75 mio evrov. Za revidiranje računovodskih izkazov družbe se za poslovna leta 2021, 2022 in 2023 imenuje družbo BDO Revizija, d.o.o..

Družba BSP Energetska Borza d.o.o. je družbo BORZEN, kot 50 % lastnico in na podlagi 11. člena Družbene pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo pozvala k odobritvi najema kratkoročnega okvirnega kredita v višini 3,5 mio EUR za potrebe pokrivanja razlik v plačilih DDV in za nemoteno izvedbo finančne poravnave poslov sklenjenih na borzi. Pogoj za odobritev kredita s strani banke je tudi solidarno poroštvo družbenikov BSP s predložitvijo bianco menic.

Za potrebe nemotenega izvajanja nalog kot Imenovani Operater Trga z Električno Energijo (IOTEE) mora imeti družba BSP zagotovljena denarna sredstva v obliki enoletnega kratkoročnega revolving kredita, ki ga lahko po potrebi takoj aktivira. V zadnjih mesecih leta 2021 so se razmere na veleprodajnih trgih z električno energijo močno zaostrile, cene električne energije so rekordno visoke in s tem posledično mora družba BSP plačevati tujim neposrednim strankam/klirinškim hišam višje zneske ter predočiti višja finančna kritja. Družba BSP bo glede na opredeljene potrebe po obratnih sredstvih in ob soglasju družbenikov, pridobila ponudbo za enoletni kratkoročni okvirni kredit v višini 3,5 mio EUR.

Vlada RS je v vlogi skupščine družbe BORZEN, d. o. o. podala družbi BORZEN, ki je 50 % lastnica družbe BSP, d.o.o., soglasje k izdaji poroštva do višine glavnice 1.750.000 EUR z morebitnimi stranskimi obveznostmi ter za svoje obveznosti do banke v zavarovanje izroči banki bianco menice.

Vlada RS je v vlogi skupščine imenovala tudi revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o., Ljubljana za revizorja družbe BORZEN, d. o. o. za obdobje od 2021 do 2023. Družba BDO, d. o. o. je bila izbrana na podlagi javnega razpisa kot najboljši ponudnik.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika