Novica

Sprejete spremembe in dopolnitve Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 320. člena Energetskega zakona (EZ-1) izdalo Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije. S pravilnikom se razširja nabor ukrepov za učinkovitejšo rabo energije ter se spreminja nekaj metod, ki so dopolnjene, nadgrajene ali popravljene.

Na podlagi metod se izračunavajo prihranki energije za ukrepe učinkovite rabe energije.

Na podlagi 320. člena Energetskega zakona (EZ-1) minister, pristojen za energijo, predpiše metode določanja prihrankov energije, ki se upoštevajo pri pripravi, izvajanju in vrednotenju programov za izboljšanje energetske učinkovitosti. Na podlagi teh metod se izračunavajo prihranki energije za vse ukrepe učinkovite rabe energije, ki se spodbujajo preko Eko sklada, preko zavezancev po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije in preko kohezijskih skladov.

Prenovljene metode so za ukrepe, ki so se tekom izvajanja sheme izkazale problematične v smislu previsokih ali prenizkih zahtev; to sta predvsem metodi za toplotne črpalke in aditiviranje pogonskih goriv. Prenovljene so naslednje metode:

 • celovita obnova stavbe,
 • zamenjava električnega grelnika za pripravo tople sanitarne vode,
 • vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje stavb,
 • celovita prenova toplotne postaje,
 • vgradnja sprejemnikov sončne energije,
 • priklop stavbe na sistem daljinskega ogrevanja,
 • energetski pregledi v MSP,
 • metode za uporabo pnevmatik,
 • polnjenje pnevmatik,
 • dodajanje aditiva pogonskemu gorivu,
 • prenova sistemov zunanje javne razsvetljave,
 • energetsko učinkoviti gospodinjski aparati,
 • vgradnja naprednih merilnih sistemov in obračunavanja energije v gospodinjstvih in storitvenem sektorju,
 • uvajanje sistemov upravljanja z energijo.

Dodane nove metode v pravilniku so:

 • samooskrba z električno energijo iz OVE. S tem bo možno spodbujanje rabe OVE za samooskrbo preko Eko sklada in tudi preko zavezancev po Uredbi o prihrankih,
 • izkoriščanje odvečne toplote v industriji in storitvenem sektorju,
 • nova kolesa z elektromotorjem in elektromotorna kolesa z nizko močjo,
 • nova elektromotorna kolesa s srednjo in visoko močjo.

Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS, št 14/2017 in velja od 25. 3. 2017.

Metode so izdelane ob upoštevanju smernic oziroma priporočil Evropske komisije, izdelal pa jih je  Institut Jožef Štefan, Center za energetsko učinkovitost.

Podrobnosti


© 2012 - 2024 Portal Energetika