Novica

Sprejeti noveli interventnih zakonov, povezanih z energetsko draginjo

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

V Uradnem listu RS št. 49/2023 sta objavljeni noveli Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE-A) in Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE-A).

Sprememba Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE-A) ureja plačilo presežnih tržnih prihodkov za proizvajalce električne energije, pri katerih je vsota skupne instalirane moči proizvodnih naprav večja od 100 kW. Tržni prihodki od prodaje električne energije, proizvedene v Republiki Sloveniji, za obdobje dobave od 1. decembra 2022 do 30. junija 2023, ki presegajo 160 eurov na MWh, so prihodki proračuna Republike Slovenije. Izvajanje zakona odslej temelji na poročilih in dokazilih, ki jih zavezanci pošljejo Agenciji za energijo. Sprememba določa tudi vrsto podrobnosti v zvezi z vodenjem evidence, izdajanjem določb in drugostopenjskim reševanjem sporov. Na novo so določene tudi kazni za kršitev zakonskih določb. Zakon med izjeme virov, od katerih se ne plačuje presežne prihodke, dodaja uvožen premog.

Sprememba Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE-A) za izvajanje Uredbe Sveta (EU) 2022/2576 predvideva obvezno združevanje povpraševanja po zemeljskem plinu na ravni EU preko informacijske platforme, ki bo oblikovana posebej za namen skupnega nakupa plina v Evropski uniji. Sprememba vsebuje dopolnitev z obveznostjo, da nosilec bilančne skupine sodeluje v skupnih evropskih nabavah pri povpraševanju za zemeljski plin, in sicer za predpisano obvezno količino vsaj 2,25% povprečne letne porabe končnih odjemalcev v Republiki Sloveniji v zadnjih petih koledarskih letih pred tekočim letom.

Noveli zakonov začneta veljati 29. aprila 2023.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika