Novica

Sprememba javnega povabila za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Na podlagi Uredbe o izvajanju Uredbe EU o mehanizmu za okrevanje in odpornost, Smernic za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost ter Priročnika o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo objavilo spremembe in dopolnitve Javnega povabila za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 2: Trajnostna prenova stavb (C1 K2).

Sprememba se nanaša na povišanje višine sredstev.

V skladu z Načrtom za okrevanje in odpornost (NOO) komponente Trajnostna prenov stavb (C1 K2), poglavje 1.2.3. Opis reform in investicij se bodo v okviru naložb izvajale energetske prenove stavb javnega sektorja, ki so izjemnega upravnega in družbenega pomena zaradi epidemije COVID-19 in spadajo v enega izmed štirih sklopov po namembnosti stavb:

  • sklop 1: Stavbe, ki so namenjene vzgojno izobraževalnim procesom in katerih prenova je ključna za zagotavljanje standardov delovanja in udobja;
  • sklop 2: Stavbe, ki so namenjene zagotavljanju kulturnih dejavnosti in varovanja kulturnih dobrin in katerih prenova je ključna za zagotavljanje standardov delovanja in udobja;
  • sklop 3: Stavbe, ki so namenjene za izvajanje tistih upravnih dejavnosti, katerih prenova je ključna za zagotavljanje standardov delovanja in udobja;
  • sklop 4: Stavbe, ki so namenjene izvajanju ukrepov za zagotavljanje varnosti ljudi, okolja in premoženja in katerih prenova je ključna za zagotavljanje standardov delovanja in udobja.

Okvirna višina sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je na razpolago za ukrep energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena, komponente Trajnostna prenova stavb (C1 K2) po tem javnem povabilu v letih 2023, 2024, 2025 in 2026, znaša 73 mio EUR, od tega 53,55 mio EUR nepovratnih sredstev ter 19,45 mio EUR povratnih sredstev.

Sprememba povabila je objavljena na spletni strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo na naslednji povezavi: Javno povabilo za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja "Zeleni prehod", komponente 2: Trajnostna prenova stavb (C1 K2)

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika