Novica

Sprememba Metodologije za določanje cene elektrike proizvodnih naprav in referenčnih stroškov proizvodnje elektrike proizvodnih naprav 2020

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Ob upoštevanju aktualnih gibanj na trgu zemeljskega plina je bila sprejeta sprejeta dopolnitev Metodologije za določanje cene elektrike proizvodnih naprav in referenčnih stroškov proizvodnje elektrike proizvodnih naprav - verzija 1.1

Minister za infrastrukturo je ob upoštevanju aktualnih gibanj na trgu zemeljskega plina, ki vključujejo dvig cen nakupa potrebnih emisijskih kuponov CO2, na podlagi 32. člena Uredbe o podporah (Ur. l. RS, št. 74/16 in 74/20, v nadaljevanju: Uredba o podporah) sprejel dopolnitev Metodologije za določanje cene elektrike proizvodnih naprav in referenčnih stroškov proizvodnje elektrike proizvodnih naprav, ki je bila sprejeta s sklepom št. 430-26/2014/2 ter objavljena v decembru 2016. 

Skladno z modelom za določanje cene zemeljskega plina je za končne odjemalce ena od stroškovnih komponent tudi strošek nakupa emisijskih kuponov. Zaradi nizkih cen ta komponenta do sedaj ni bila vključena v izračun, z njihovim aktualnim dvigom pa jo je za potrebe pravilne določitve cen zemeljskega plina treba ustrezno uvesti.

Nova metodologija (verzija 1.1) v izračunih predvideva, da se na podlagi faktorjev izkoristka proizvodnih naprav SPTE in emisijskega faktorja za zemeljski plin (FCHP,El in FCHP,Heat) določi faktor specifičnih emisij pri proizvodnji električne energije za 0,3 t CO2/MWhE.

Vsebinska dopolnitev tega akta je zlasti v delu poglavja 2.2.5, kjer se določajo stroški goriva proizvodnih naprav SPTE na fosilna goriva, kamor sodi zemeljski plin, majhna dopolnitev pa je prisotna tudi v poglavju 2.3.1, kjer je faktor pretvorbe (Fddr) določen za vsak velikostni razred proizvodnih naprav SPTE.

Za namen izvajanja Metodologije 1.1 bo v prihodnje dopolnjena tudi Uredba o podporah, ki je ta čas še v pripravi.

Povezavi dokumenti:


Podrobnejše informacije

Vir. MZI

 


© 2012 - 2023 Portal Energetika