Novica

Sprememba Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je vlado seznanila s Spremembo Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013 in ga bo po potrditvi na nadzornemu odboru za ta operativni program posredovala v potrditev Evropski komisiji.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad ugotovila odstopanja od načrtovanega izvajanja Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za programsko obdobje 2007–2013. Ker je odstopanje na razvojni prioriteti – Ravnanje s komunalnimi odpadki višje od 10 odstotkov, je treba izvesti spremembo operativnega programa, v nasprotnem primeru bi bila ta sredstva za Slovenijo izgubljena. V skladu z določili Uredbe 1083/2006 SVRK predlaga spremembo tega programa, saj je bilo na osnovi pregleda zaključenih projektov in projektov v izvajanju ugotovljeno, da sredstva na posameznih razvojnih prioritetah ne bodo počrpana, na drugih razvojnih prioritetah pa je zaradi predhodno potrjenih projektov iz naslova dodatnih pravic porabe črpanje višje od razpoložljivih pravic porabe. S spremembo se želi pravice porabe prilagoditi dejanski izvedbi.

Gre za ključen ukrep za zagotovitev 100 odstotne izkoriščenosti sredstev programa ob zaključku programskega obdobja in je zapisana tudi v akcijskem načrtu v okviru pobude za zmanjševanje tveganj črpanja sredstev EU iz programskega obdobja 2007-2013.

Vir: SVRK


© 2012 - 2024 Portal Energetika