Novica

Sprememba veljavnosti licenc neodvisnih strokovnjakov za pregled klimatskih naprav

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Ministrstvo za infrastrukturo na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije obvešča imetnike licenc neodvisnih strokovnjakov za izvajanje pregledov klimatskih sistemov, da podeljene obstoječe licence veljajo za nedoločen čas.

Novi Zakon o učinkoviti rabi energije - ZURE (Ur. l. RS, št. 158/20) v četrtem odstavku 40. člena določa, da ministrstvo na zahtevo stranke izda licenco neodvisnega strokovnjaka za nedoločen čas. Peti odstavek tega člena določa, da se je imetnik licence neodvisnega strokovnjaka dolžan vsakih pet let po pridobitvi licence udeležiti dopolnilnega usposabljanja po programu dopolnilnega usposabljanja, ki ne vsebuje preizkusa znanja.

Na podlagi teh določil veljajo tako vse obstoječe licence za nedoločen čas, ministrstvo pa bo po uradni dolžnosti izdalo nove, s trajanjem za nedoločen čas.

V vmesnem obdobju bomo na ministrstvu pripravili še spremembe in dopolnitve Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov (Ur. l. RS, št. 18/2016), ki bodo implementirale določila, ki jih uvaja novi ZURE, vključno z izvedbo dopolnilnega usposabljanja.

O novostih in spremembah bodo deležniki sproti obveščeni.

Podrobnejše informacije

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika