Register neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov

Preglede klimatskih sistemov izvajajo neodvisni strokovnjaki, ki pridobijo licenco skladno s 341. členom Energetskega zakona.

Ministrstvo, pristojno za energijo, upravlja register licenc neodvisnih strokovnjakov za preglede klimatskih sistemov.

Register podeljenih licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov, stanje na dan: 20. 7. 2018