Register neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov

Preglede klimatskih sistemov izvajajo neodvisni strokovnjaki, ki pridobijo licenco skladno s 40. členom Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE).

Ministrstvo, pristojno za energijo, upravlja register licenc neodvisnih strokovnjakov za preglede klimatskih sistemov.

Register podeljenih licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov, stanje na dan: 2. 12. 2019

 

 

AKTUALNE INFORMACIJE

Ljubljana, 8. 6. 2021
Ministrstvo, pristojno za energijo, na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije obvešča imetnike licenc neodvisnih strokovnjakov za izvajanje pregledov klimatskih sistemov, da podeljene obstoječe licence veljajo za nedoločen čas. Sporočilo za javnost


© 2012 - 2024 Portal Energetika