Novica

Spremenjena sestava nadzornega sveta družbe BORZEN

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada Republike Slovenije je na 1. dopisni seji spremenila sestavo Nadzornega sveta družbe BORZEN, d.o.o. in za petletno obdobje mandata imenovala tri nove člane.

Na podlagi Energetskega zakona pravice in dolžnosti, ki pripadajo Republiki Sloveniji na podlagi kapitalske naložbe, izvršuje vlada. Na podlagi 16. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Borzen z dne 27. 6. 2016 ima nadzorni svet tri člane. Vlada v vlogi skupščine imenuje vse tri člane. Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo 5 (pet) let in so lahko ponovno imenovani. Mandat nadomestnega člana nadzornega sveta, ki je bil imenovan zaradi prenehanja mandata članu nadzornega sveta, poteče takrat, kot bi potekel mandat članu, namesto katerega je bil imenovan nadomestni član.  

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji 3. 6. 2022 kot člane nadzornega sveta družbe BORZEN, d.o.o. razrešila Petra Žmaka, Tomaža Kokota in Davorina Dimiča.

Vlada je s 4. junijem 2022 za mandatno dobo petih let namesto vseh razrešenih članov nadzornega sveta za člane novega nadzornega sveta družbe BORZEN, d.o.o. imenovala:

  • Mojco Veljkovič,
  • Žigo Fišerja,
  • Ivano Nedižavec Korado.

Osnovna dejavnost družbe Borzen, d.o.o. je izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko. Skladno z energetiko povezanimi zakoni in podzakonskimi akti družba opravlja dejavnost operaterja trga z elektriko in dejavnost Centra za podpore.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika