Novica

Čas za pobude in predloge za določitev okvira okoljskega poročila za NEP

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Ministrstvo za gospodarstvo je na svoji spletni strani objavilo povabilo zainteresirani javnosti, da do 15. julija letos posreduje predhodne predloge in pobude za določitev okvira okoljskega poročila za Nacionalni energetski program na naslov nep-cpvo.mg@gov.si. Predvidoma 15. julija bo objavljeno Poročilo o določitvi okvira okoljskega poročila za NEP, zbiranje pripomb se bo nadaljevalo v okviru 30-dnevne javne obravnave poročila.

 

Z objavo Zelene knjige za nacionalni energetski program se je aprila lani začela javna razprava in priprava novega Nacionalnega energetskega programa (NEP) za Slovenijo. Namen  Zelene knjige je bil spodbuditi javno razpravo o strateških vprašanjih razvoja energetike v Sloveniji do leta 2030 za oblikovanje kvalitetnih izhodišč novega NEP. Javna obravnava se je iztekla 17. junija 2009. 


Direktorat za energijo Ministrstva za gospodarstvo je 18. junija 2010 organiziral strateško delavnico za NEP: »Vsebinjenje (»scoping«) okoljskega poročila NEP« v postopku celovite presoje vplivov na okolje. Delavnica je potekala kot sestavni del procesa javne razprave o NEP, ki se je začel z javno obravnavo Zelene knjige za NEP.
 

 

Predvidoma septembra pa bodo organizirane tematske delavnice o izbranih vsebinah NEP.

 

Več informacij....

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika