Novica

Spremenjene cene naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 81/13), se 18. februarja 2014 spremenijo modelske cene naftnih derivatov.

Modelske cene motornih bencinov se nekoliko zvišajo, modelske cene srednjih destilatov pa se malenkostno znižajo. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanje tečaja €/USD.

V obračunskem obdobju (od 3. do 14. februarja 2014), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene motornih bencinov nekoliko zvišale, modelske cene dizelskega goriva in kurilnega oja ekstra lahkega KOEL pa so se malenkostno znižale. V tem obdobju se tečaj € v odnosu na USD ni bistveno spremenil in ni pomembneje vplival na spremembe modelskih cen.

Ker Vlada RS 17. februarja 2014 ni spremenila trošarin, se vse spremembe modelskih cen v celoti prenesejo v nove maloprodajne cene z dajatvami. Zato se 18. februarja 2014 maloprodajne cene motornih bencinov z dajatvami malo zvišajo, maloprodajne cene srednjih destilatov z dajatvami pa se minimalno znižajo. Od tega dne dalje bo cena motornega bencina NMB 95 z dajatvami višja za 1,0 cent/liter, cena motornega bencina NMB 98 bo višja za 0,8 centa/liter, ceni dizelskega goriva in kurilnega olja ekstra lahkega KOEL z dajatvami pa se znižata za 0,1 cent/liter.

Na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov bodo nove cene naftnih derivatov veljale od 18. februarja do 3. marca 2014.


Vir: MGRT


© 2012 - 2023 Portal Energetika