Novica

Spremenjene cene naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 71/2014), so se danes spremenile modelske cene vseh naftnih derivatov. Maloprodajna cena bencina ostaja nespremenjena, cena dizelskega goriva in kurilnega olja ELKO pa se zniža.

Na spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za omenjeni izračun po predpisani metodologiji, in gibanje tečaja EUR/USD. V obračunskem obdobju od 6. do 17. julija 2015, ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene srednjih destilatov občutno znižale, cene motornih bencinov pa se niso bistveno spremenile. Tečaj EUR nasproti USD se je v tem obdobju ni pomembneje spreminjal in ni vplival na oblikovanje modelskih cen.

Ker Vlada RS 20. julija 2015 ni spremenila višine trošarin, so se spremembe modelskih cen v celoti odrazile na spremembah maloprodajnih cen z dajatvami. Glede na navedeno se 21. julija 2015 maloprodajni ceni motornih bencinov NMB 95 in NMB 98 z dajatvami ne spremenita, cena dizelskega goriva se zniža za 3,5 centa/liter in cena kurilnega olja ekstra lahkega KOEL se zniža za 3,1 cent/liter.

Tako veljajo od 21. julija 2015 naslednje maloprodajne cene naftnih derivatov:

  •     1,353 €/liter za motorni bencin NMB 95,
  •     1,415 €/liter za motorni bencin NMB 98,
  •     1,187 €/liter za dizelsko gorivo,
  •     0,844 €/liter za kurilno olja ekstra lahko KOEL,

Na podlagi Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov nove cene naftnih derivatov veljajo od 21. julija do 3. avgusta 2015.


© 2012 - 2021 Portal Energetika