Novica

Spremenjene trošarine za pogonska goriva in kurilno olje

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je današnji 198. dopisni seji spremenila Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo na način, da se maloprodajne cene reguliranih naftnih derivatov v naslednjem 14-dnevnem obdobju ne bodo spremenile. Trošarina za dizelsko gorivo in kurilno olje se zviša za dobre 3 cente na liter, minimalno pa se zniža trošarina na bencinsko gorivo.

Zakon o trošarinah daje vladi pooblastilo za zmanjšanje ali povečanje trošarine v skladu z ekonomsko politiko države. Trošarina od energentov in za elektrtično energijo se plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka in različno glede na namen.

Vlada razmere na trgu naftnih derivatov budno spremlja in s prilagajanjem trošarin zasleduje ravnovesje med ohranjanjem dostopnih in konkurenčnih maloprodajnih cen ter skrbjo za javnofinančno vzdržnost.

Trošarina se od 12. marca 2024, ob uveljavitvi novega 14 - dnevnega obdobja veljavnosti reguliranih cen naftnih derivatov, spremeni, in sicer:

  • za bencinsko gorivo se iz 0,46051 evra/liter zniža na 0,45824 evra/liter,
  • za dizelsko gorivo se iz 0,39267 evra/liter zviša na 0,42538 evra/liter.
  • za ekstra lahko kurilno olje se iz 0,11577 evra/liter zviša na 0,15085 evra/liter.

Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 20/2024.

Vir: MF


© 2012 - 2024 Portal Energetika