Novica

Srečanje županov energetske agencije za Podravje

⇒ Energetika ⇒ Splošno

12. februarja 2014 je v Mariboru potekalo srečanje županov Maribora in občin na področju delovanja lokalne energetske agencije za Podravje (Energap).

Foto: Energap

Srečanje, ki ga je organizirala Energetska agencija za Podravje, je odprl župan občine Maribor dr. Andrej Fištravec. Izpostavil je pomembnost energetske učinkovitosti stavb v javnem sektorju, ki jih občine izkazujejo preko energetske izkaznice občinskih stavb.

Direktorica Energap dr. Vlasta Krmelj je predstavila večletno uspešno delovanje lokalne energetske agencije z občinami pri načrtovanju energetskega razvoja in strategije lokalnih skupnosti.

 

Dogodka se je udeležil tudi predstavnik Ministrstva za infrastrukturo in prostor mag. Hinko Šolinc, ki je predstavil nov Energetski zakon (EZ-1), ki lokalnim energetskim agencijam daje zakonsko podlago za izvajanje energetskih politik na lokalnem nivoju. Podrobneje se je dotaknil tudi pomena energetskih izkaznic kot javnih listin s podatki o energetski učinkovitosti stavbe, ki vsebujejo priporočila za povečanje energetske učinkovitosti. Poudaril je, da so v stavbah, ki so v lasti ali upravljanju javnega sektorja, energetske izkaznice obvezne. Za ostale stavbe pa so energetske izkaznice obvezne pri prodaji stavbe in oddaji stavbe v najem za obdobje enega leta ali več. Ministrstvo, pristojno za energijo, je do konca januarja 2014 izdalo že preko 150 licenc neodvisnim strokovnjakom za izdajanje energetskih izkaznic.


Sledila je svečana podelitev energetskih izkaznic za občinske stavbe, ki so jih s strani Energap prejeli župani občin Maribora, Ruš, Poljčan in Miklavža na Dravskem polju. Energetske izkaznice so pomemben inštrument energetske politike, saj poleg obstoječega stanja energijske učinkovitosti stavbe vsebujejo tudi konkretne usmeritve, kako lahko posamezne stavbe z nadaljnjimi energetskimi ukrepi prihranijo še več energije.

 

Ob zaključku dogodka je bila predstavljena iniciativa Evropske komisije Zaveza Županov in tekmovanje za energetsko učinkovito občino EN.OBČINA 2014.


Energetska agencija za Podravje že osmo leto nudi občinam celovito energetsko upravljanje, pomaga pri izvajanju zakonodajnih nalog in načrtovanju energetskega razvoja na način, da lahko sledijo okoljskim ciljem in finančnim prihrankom.


© 2012 - 2024 Portal Energetika