Energetska agencija za Podravje

Energetska agencija za Podravje (EnergaP)  deluje od leta 2008 in pokriva področje zgornjega Podravja, v katere sodijo občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, Sv. Ana, Šentilj, Sveta Trojica v Slov. Goricah in Sveti Jurij v Slov. Goricah.

Njihove aktivnosti pokrivajo tri glavna področja: energetsko učinkovitost, rabo obnovljivih virov energije in trajnostno mobilnost. Pri svojem delovanju se osredotočajo predvsem na javni sektor. To pomeni, da pomagajo občinam pri izvajanju zakonodajnih nalog ter načrtovanju energetskega razvoja na način, da lahko sledijo tako okoljskim ciljem kot finančnim prihrankom in postaja to del njihovega uspešnega gospodarskega razvoja.

Del aktivnosti namenjajo tudi zasebnemu sektorju. Podjetjem svetujejo in pomagajo pri uvajanju energetskega gospodarjenja, pri izvajanju energetskih pregledov ter uvajanju energetskih standardov. Podjetjem želijo pokazati, da je lahko energija in zmanjšane emisije CO2 tudi del marketinga in povečanja konkurenčnosti. Redno izvajajo informativno izobraževalne aktivnosti in svetovanja za občane ter jim pomagajo pri pridobivanju nepovratnih sredstev Eko sklada. EnergaP ima javno pooblastilo za izdajo energetskih izkaznic. Ker imajo za preko 200 javnih stavb v regiji že uvedeno energetsko knjigovodstvo ter izvedene energetske preglede, bodo te stavbe lahko dobile energetske izkaznice že v letu 2014. 

Veliko časa namenjajo  tudi področju trajnostne mobilnosti, ki postaja zaradi negativnih vplivov prometa na zdravje ljudi in velike porabe dragih energentov vedno bolj pomembno. Občinam in podjetjem svetujejo  kako organizirati službena in zasebna potovanja ter vozila na način, da se porabi kar najmanj denarja. Aktivnosti potekajo tudi na področju uvajanja vozil na alternativni pogon (električna vozila, vozila na stisnjen zemeljski plin ali bioplin).

Na agenciji se zavedajo, da je pomanjkanje finančnih sredstev velikokrat razlog, da se preverjeno dobri projekti ne izvedejo. Zaradi tega se je Energap specializirala  tudi za pridobivanje finančnih sredstev. Občinam pomagajo pridobivati sredstva preko nacionalnih in evropskih razpisov. Izvajajo javno zasebna partnerstva v okviru pogodbenega zagotavljanja oskrbe z energijo in prihrankov. Energap izvaja preko 15 EU sofinanciranih projektov. Rezultat teh aktivnosti niso samo pridobljena nova finančna sredstva ampak predvsem veliko novega znanja in izkušenj. Sodelujejo z več kot 100 organizacijami v EU, ki delujejo na področju trajnostne energije. Ta mreža jim omogoča, da lahko tako za javni kot zasebni sektor najdejo partnerje ali rešitve za probleme tudi v tujini.


© 2012 - 2024 Portal Energetika