Novica

Strokovni dialog pred začetkom postopka javnega naročanja glede izvedbe celovite presoje vplivov na okolje za »Nacionalno strategijo za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda«

⇒ Rudarstvo ⇒ Opuščanje rabe premoga

Ministrstvo za infrastrukturo je danes pripravilo strokovni dialog s ciljem pripraviti dokumentacijo za oddajo javnega naročila glede izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za »Nacionalno strategijo za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda«.

Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju ministrstvo), ki je pristojno za energijo in izvaja naloge s področja energije, skladno s 64. členom Zakona o javnih naročilih (ZJN-3) obvešča gospodarske subjekte o svojih načrtih in zahtevah v zvezi z javnim naročanjem.

Skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-3/2020/16, z dne 20. 5. 2020, je treba v postopku priprave in sprejemanja plana, Nacionalne strategije za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (v nadaljevanju: strategija), izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje in presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja.

Ministrstvo je skladno s 64. členom Zakona o javnih naročilih (ZJN-3) izvedlo strokovni dialog, na katerem je predstavilo vsebino in potek priprave strategije ter elemente za izvedbo celovite presoje vplivov zadevne strategije na okolje.

Več informacij glede priprave strategije in izvedbe CPVO objavljamo spodaj:

Skladno s tem ministrstvo vljudno prosi zainteresirane gospodarske subjekte za njihovo oceno in predloge v povezavi s pripravo dokumentacije in oddajo javnega naročila za strokovno in tehnično pomoč v postopku CPVO, tj. glede:

  • predvidenega obsega in časovne razporeditve aktivnosti,
  • zahtevanih kadrov in referenc,
  • časa trajanja pogodbe in ocene ponudbene cene,
  • dolžine roka za oddajo ponudbe in drugih morebitnih relevantnih vprašanj.

Povratno informacijo, prosimo, pošljite na spodnjem obrazcu do vključno torka, 30. junija 2020, na naslov danijel.crncecping@govpong.si. Za vaše sodelovanje se vam v naprej zahvaljujemo.

Ministrstvo bo predvidoma v začetku meseca julija pripravilo in objavilo javno naročilo za strokovno in tehnično podporo v procesu celovite presoje vplivov na okolje za »Nacionalno strategijo za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda«.

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika