Novica

Subvencije za sofinanciranje samooskrbnih sončnih elektrarn gospodinjskih odjemalcev brez net meteringa

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Borzenov center za podpore je objavil javni poziv za dodelitev naložbenih pomoči za nakup in vgradnjo naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo gospodinjskih odjemalcev po sistemu samooskrbe po novi Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Podprte so naložbe v nakup in in vgradnjo sončnih elektrarn brez in v kombinaciji z prigrajenim baterijskim hranilnikom električne energije.

Prijava na poziv je mogoča od 17. 6. 2024 dalje preko spletne aplikacije.

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) in »Dolgoročnega časovnega načrta za doseganje ciljev spodbujanja proizvodnje in rabe obnovljivih virov energije v Sloveniji« so zagotovljena sredstva za naložbene pomoči za nakup in vgradnjo naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo za gospodinjske odjemalce.

V skladu z javnim pozivom se izvaja podporni mehanizem subvencioniranja projektov samooskrbnih sončnih elektrarn za fizične osebe, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije po sistemu samooskrbe po novi Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 43/2022).

Nepovratne finančne spodbude so namenjene naložbam v nakup in vgradnjo naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije, in njenega shranjevanja.

Višina naložbene pomoči za največ 80% vsote priključnih moči odjemnih mest znaša:

  • 675 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 40% upravičenih stroškov naložbe,
  • 250 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25% upravičenih stroškov naložbe,
  • 725 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za skupnostno samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 45% upravičenih stroškov naložbe,
  • 300 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za skupnostno samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 30% upravičenih stroškov naložbe.

Upravičeni stroški posamezne naložbe, vključno z DDV, so stroški:

  • nakupa in vgradnje naprave za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem sončne energije,
  • nakupa in vgradnje naprave za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem sončne energije in naprave za shranjevanje električne energije (baterijski hranilnik električne energije),
  • pripadajoče električne inštalacije in opreme,
  • priprave in izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Skupna višina sredstev znaša 30 milijonov EUR, od tega je 5 milijonov EUR namenjenih za skupnostne elektrarne, preostalih 25 milijonov EUR pa za individualne elektrarne.

Oddaja vlog je mogoča preko spletne aplikacije Borzena od vključno 17. 6. 2024 od 8:00 dalje do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Podrobnejše informacije

Vir: Borzen


© 2012 - 2024 Portal Energetika