Novica

Ugodnejše kreditiranje okoljskih naložb občanov preko Eko sklada

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Za okoljske naložbe občanov je odslej mogoče pridobiti kredit Eko sklada po zelo ugodni fiksni obrestni meri 1%. Najvišji znesek kredita na upravičeno osebo znaša 100.000 evrov.

Eko sklad je objavil nov javni poziv 72OB24, ki je namenjen kreditiranju okoljskih naložb občanov. Predmet javnega poziva je kreditiranje okoljskih naložb, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več navedenih ukrepov:

 1. vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pripravo tople vode,
 2. vgradnja naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode,
 3. vgradnja naprav za proizvodnjo, soproizvodnjo ali hrambo električne energije,
 4. zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb,
 5. gradnja ali nakup skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb (sNES, sNES+)
 6. nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov,
 7. nakup električnih koles ali električnih motorjev,
 8. odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
 9. nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva,
 10. učinkovita raba vodnih virov,
 11. oskrba s pitno vodo.

Pravica do kredita se lahko odobri največ do višine priznanih stroškov naložbe. Minimalni znesek kredita je 1.500 EUR, najvišji pa 100.000 EUR na upravičeno osebo oziroma do višine kreditne sposobnosti prosilca ali kreditne sposobnosti solidarnega poroka.

Finančni pogoji kreditiranja so precej ugodni, saj je letna obrestna mera za kredite fiksna in znaša 1,0%.

Odplačilna doba znaša največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep E ter pri obsežnejši obnovi stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, za katere odplačilna doba lahko znaša največ 20 let.

Eko sklad poziva vlagatelje, da vloge oddajajo preko portala E-Uprava, kar je najhitrejši način oddaje in obdelave vloge.

Podrobnješe informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika