Novica

Usmeritev za izvajanje podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS se je na današnji seji seznanila z informacijo glede usmeritev za izvajanje podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) in proizvedene v soproizvodnji z visokim izkoristkom (SPTE) za prihodnja leta.

Investicija v dvosistemski daljnovod Beričevo-Krško, ki poteka preko ozemlja 10 občin, je znašala 63 milijonov evrov (Slika: ELES).

Ministrstvu za infrastrukturo in prostor je Vlada na 40. dopisni seji dne 29. julija 2013 naložila, da pripravi jasne usmeritve za prihodnja leta, ki bi hkrati zagotavljale tudi zadostna sredstva za izvajanje podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje.
 
Pri pripravi usmeritev so bile na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor upoštevane določbe iz predloga novega Energetskega zakona (EZ-1), ki je bil septembra po sprejemu na Vladi poslan v Državni zbor.
 
V gradivu so ocenjeni trije možni scenariji, ki bi jih lahko v naslednjem srednjeročnem obdobju izbrala vlada, da se lahko ukrepi, ki so določeni z Akcijskim načrtom za obnovljive vire energije do leta 2020 (AN-OVE) in z Akcijskim načrtom za učinkovito rabo energije (AN- URE) izvajali v čim manj okrnjeni meri. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor predlaga, da se v naslednjem obdobju obseg potrebnih sredstev za podpore povečuje po 10 mio EUR na leto, s čimer ostane Slovenija v obdobju do leta 2019, ko je ta podporna shema prijavljena Evropski komisiji, znotraj skupnega obsega državne podpore, ki je bil dovoljen s strani Komisije.
 
Predlagano je še, da se skladno z zavezami iz koalicijske pogodbe v naslednjem srednjeročnem obdobju ne povečuje več prispevka za OVE in SPTE, ki ga plačujejo končni porabniki električne energije, ter da se potrebna dodatna sredstva zagotavljajo z novimi viri, ki jih določa predlagani Energetski zakon in iz novih prispevkov za fosilna goriva in toploto.


© 2012 - 2024 Portal Energetika