Novica

Uspešno izvedena prva delavnica "Postopek CPVO in vrednotenje scenarijev" v okviru ciljnega posvetovanja priprave NEPN

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Dne 14. 2. 2019 je potekala prva komunikacijska delavnica v okviru ciljnega posvetovanje in dialoga glede izpostavljenih vsebin Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN).

Komunikacijske delavnice so namenjene ciljnemu posvetovanju in strokovnemu dialogu glede izpostavljenih vsebin NEPN. Potekajo usklajeno s Projektom LIFE CLIMATE PATH 2050 in procesom priprave Dolgoročne strategije, ki poteka pod vodstvom Ministrstva za okolje in prostor.

Na prvi delavnici »Postopek Celovite presoje vplivov na okolje in vrednotenje scenarijev«, ki sta jo dne 14. 2. 2019 pripravila Ministrstvo za okolje in prostor in Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost, je bil predstavljen potek celovite presoje vplivov na okolje, ki bo ključnega pomena za oblikovanje scenarijev, usmeritev in ukrepov "Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta" in "Dolgoročne strategije za nizke emisije" in drugih splošnih ter sektorskih podnebnih strateških dokumentov.

Cilj delavnice je bil večje skupno razumevanje postopkov celovite presoje in projektne presoje vplivov na okolje ter možnosti in načina vključevanja javnosti.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika