Dogodki in posvetovanja: Komunikacijske delavnice

DELAVNICA 1: CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE


Datum: 14. 2. 2019

Na delavnici bo predstavljen potek celovite presoje vplivov na okolje, kar bo ključnega pomena za oblikovanje scenarijev, usmeritev in ukrepov "Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) in "Dolgoročne strategije za nizke emisije" ter drugih splošnih ter sektorskih podnebnih strateških dokumentov.

Cilj delavnice je boljše skupno razumevanje postopkov celovite presoje in projektne presoje vplivov na okolje ter možnosti vključevanja javnosti ter načina vključevanja.

Več informacij o delavnici

Program delavnice

Gradiva iz delavnice:


Sporočilo za javnost


© 2012 - 2022 Portal Energetika