Novica

Uvodna delavnica v okviru priprave Nacionalne strategije za opuščanje rabe premoga

⇒ Rudarstvo ⇒ Opuščanje rabe premoga

Družba Deloitte, kot izvajalec priprave predloga Nacionalne strategije za opuščanje rabe premoga, in Ministrstvo za infrastrukturo sta 18. avgusta 2020 z deležniki izvedla delavnico s ključnimi deležniki, vključenimi v proces t.i. pravičnega prehoda premogovnih regij.

Na delavnici so razpravljali o strateški oceni zrelosti regij.

Na delavnico, ki je potekala v Hiši Evropske unije, so bili povabljeni predstavniki ključnih deležnikov, ki bodo so pripomogli k pravičnemu prehodu obeh regij. To vključuje predstavnike ministrstev, lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij, delavcev in nosilcev gospodarskih dejavnosti. Ker je aktivno vključevanje deležnikov temelj načrtovanja pravičnega prehoda, je bila delavnica namenjena predvsem izmenjavi mnenj in pogledov med organizacijami, ki bodo v prihodnjih tednih in mesecih soustvarjale Strategijo.

Udeleženci so na delavnici najprej v štirih skupinah (okolje, energetika, človeški viri in gospodarstvo) ciljno razpravljali o strateški oceni zrelosti regij. V nadaljevanju je potekalo 'viharjenje možganov' glede želenih ciljev strategije in dve ločeni zaključni fokusni razpravi za vsako regijo (Savinjsko-šaleško in Zasavje) glede predlaganih scenarijev za pravičen prehod.

Delavnica s fokusno skupino je prinesla bogate informacije, ki bodo nadgradile dosedanje delo (predvsem analizo strateške zrelosti in predloge scenarijev). Izsledki analize bodo objavljeni na spletni platformi, kjer bo možno ponovno podati povratno informacijo. V začetku septembra 2020 bo pripravljen tudi osnutek strategije, ki bo predmet javnega posvetovanja, ki se bo predvidoma zgodilo jeseni.

Z delavnico je družba Deloitte kot izvajalec priprave predloga Nacionalne strategije za opuščanje rabe premoga zaključila prvi del priprave predloga strategije, tj. uvodne aktivnosti, ki so potekale v juliju in avgustu in so obsegale zbiranje podatkov, približno 40 intervjujev z deležniki, obiske regij in delavnico s fokusno skupino. V nadaljevanju bo pozornost usmerjena analizi zbranih podatkov in pripravi prvega osnutka strategije.

V začetku meseca avgusta je bila vzpostavljena tudi spletna platforma, ki bo služila kot osrednji komunikacijski kanal glede aktivnosti in vsebin povezanih s pripravo Nacionalne strategije za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij.

Vse zainteresirane deležnike vljudno vabimo k prebiranju vsebin in tudi k prijavi na e-novice (Prijava na e-novice), kjer po opravljeni prijavi in po prejetem e-sporočilu v okviru kategorije »Rudarstvo« izberejo podkategorijo »Opuščanje rabe premoga«. Prijava na e-novice zagotavlja ažurno obveščanje o vseh novih aktivnosti in vsebinah na tem področju.

Vir: MZI in Deloitte


© 2012 - 2022 Portal Energetika