Novica

V letu 2021 znatno zvišanje cen naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Maloprodajne cene vseh naftnih derivatov za pogon motornih vozil so se v Sloveniji v letu 2021 zvišale v primerjavi z letom 2020. V letu 2021 je bila povprečna referenčna maloprodajna cena 95 oktanskega neosvinčenega motornega bencina višja za 14 %, dizelskega goriva in UNP-avtoplina pa višja za 20 %. Za petino je bila prav tako višja referenčna maloprodajna cena ekstra lahkega kurilnega olja za ogrevanje.

Glavni razlog za zvišanje maloprodajnih cen so bile višje neto nabavne cene energentov.

Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo, ki spremlja statistiko cen naftnih derivatov v Sloveniji, je objavil podatke strukture povprečnih referenčnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju Slovenije za 4. trimesečje (oktober - december) 2021 in celotno leto 2021.

Povprečne referenčne maloprodajne cene naftnih derivatov na nacionalnem nivoju so v 4. trimesečju 2021 znašale:

 • 1,330 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB 95),
 • 1,522 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 (NMB 98),
 • 1,422 EUR/l za dizelsko gorivo (DIZEL),
 • 1,023 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
 • 0,835 EUR/l za UNP – avtoplin.

Referenčne maloprodajne cene so se v zadnjem trimesečju 2021 glede na preteklo trimesečje (4Q-2021 glede na 3Q-2021) zvišale za 5 % pri bencinskemu gorivu NMB-95, za 6 % pri bencinskemu gorivu NMB-98 in za 9 % pri DIZLU. Maloprodajne cene UNP - avtoplina so se zadnjih treh mesecih dvignile za 18 %, medtem ko je bila maloprodajna cena KOEL v tem obdobju zaradi uvedbe ponovne regulacije s strani Vlade RS višja zgolj za 2 %.

Znane so tudi referenčne povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov na celoletnem nivoju za leto 2021, ki so na enoto prodanega naftnega derivata znašale:

 • 1,217 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 oktanski (NMB-95),
 • 1,383 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 in več oktanski (NMB-98),
 • 1,271 EUR/l za dizelsko gorivo (DIZEL),
 • 0,969 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
 • 0,706 EUR/l za UNP – avtoplin.

Referenčne letne maloprodajne cene vseh naftnih derivatov za leto 2021 so se v obdobju enega leta (v primerjavi s povprečnimi cenami v letu 2020) znatno povišale, in sicer:

 • pri NMB-95 za 14 %,
 • pri NMB-98 za 15 %,
 • pri DIZEL za 20 %,
 • pri KOEL za 20 %,
 • pri UNP – avtoplinu za 20 %.

Razlog za spremembo maloprodajnih cen so neugodne razmere na nabavnem trgu energentov. Cena surove nafte je v zadnjem četrtletju 2021 presegla 80 USD na sodček, kar je za faktor 2,3 več kot leto pred tem. Posledično so narasle neto cene derivatov brez davkov in dajatev v Sloveniji, ki so se skozi celotno leto 2021 poviševale, najbolj v prvih dveh četrtletjih 2021. Neto cene energentov (brez davkov in dajatev) so se tako v obdobju enega leta zvišale za 44 % pri NMB-95, za 39 % pri NMB-98, za 41 % pri DIZEL, za 30 % pri KOEL in za 26 % pri UNP-avtoplinu.

V zadnji četrtini leta 2020 je prišlo do preobrata, saj je postalo dizelsko gorivo dražje od bencina. Slovenija se tako uvršča med redke evropske države, kjer je dizelsko gorivo dražje od bencinskega.  V 4Q2020 je bil DIZEL dražji od bencina NMB-95 za 3 %, razlika v maloprodajni ceni pa se je do 4Q2021 povišala na 7 %. Razlog za visoko maloprodajno ceno DIZEL je višje predpisana stopnja biokomponente, ki predstavlja približno 10 % maloprodajne cene. Prav tako je v strukturi DIZEL goriva od 22. 9. 2022 določena višja trošarina, ki znaša 387,67 EUR na 1000 litrov, medtem ko je trošarina za bencinsko gorivo nižja (377,01 EUR/1000 litrov).

Energetske in okoljske dajatve (prispevek URE, prispevek OVE+SPTE, okoljska dajatev CO2) se v opazovanem obdobju enega leta niso spremenile oz. so ostale na ravni postavk iz preteklega leta. Za nevtralizacijo cen surove nafte na mednarodnih trgih je v letu 2020 Vlada RS spremembe na nabavnem trgu do začetka popolne liberalizacije cen naftnih derivatov v Sloveniji (1. oktober 2020) kompenzirala s prilagajanjem trošarine na bencinsko in dizelsko gorivo. Na letni ravni (2021 glede na 2020) se je trošarina na bencinsko gorivo znižala za 12 %, trošarina na dizelsko gorivo pa je bila nespremenjena.

Distributerska marža, ki je z vključenim DDV v 4Q2021 predstavljala pri NMB-95 okoli 10 % maloprodajne cene, pri DIZEL pa dobrih 8 % maloprodajne cene, se je v enoletnem obdobju od popolne liberalizacije cen pri NMB-95 povišala približno za četrtino, pri DIZEL pa približno za petino.

Podrobnejši prikaz strukture maloprodajnih cen naftnih derivatov v Sloveniji je na voljo v dveh statističnih časovnih vrstah, in sicer na četrtletni in na letni ravni za obdobje od leta 2008 dalje.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika