Novica

V prvem četrtletju 2015 nižje cene zemeljskega plina za slovenske porabnike

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za prvo četrtletje leta 2015. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji se je v obdobju enega leta znižala za 0,5 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa znižala za 10,7 %.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 6. julija 2015.

Na nacionalnem nivoju so znane cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za prvo četrtletje (januar - marec) leta 2015.

 

 
Gospodinjski odjem


Končna maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v prvem četrtletju 2015 znašala 0,71 EUR/Sm3 oz. 18,70 EUR/GJ in je bila za 2,5 % višja od maloprodajne cene v četrtem četrtletju 2014. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika znižala za 0,5 %. Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za porabnike skupine D3 (letna poraba nad 200 GJ), kjer je bila končna cena nižja za dobra 2 %.


Cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, se je v 1. četrtletju 2015 znižala za 9 % glede na 4. četrtletje 2014, v obdobju enega leta pa se je v povprečju znižala za 10 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v 1. kvartalu 2015 znašal 56,9 %.

 

Omrežnina je bila v 1. četrtletju 2015 v povprečju višja za 25 % glede na prejšnje četrtletje (sezonski vpliv), v obodbju enega leta pa se je povišala za 9 %. Njen delež v strukturi končne cene je 1. kvartalu 2015 znašal 31,6 %.

 

S 1. januarjem 2015 se je za končne porabnike zemeljskega plina za 100 % povišal prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v sopoizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki od 1. 1. 2015 znaša 0,00943 EUR na porabljen Sm3. Od leta 2015 se obračunava za 30 % višji prispevek za energetsko učinkovitost, ki znaša 0,0065 EUR na porabljen Sm3. Zaračunane dajatve so se tako v 1. četrtletju 2015 glede na prejšnje četrtletje povišale v povprečju za 32 %, v obodbju enega leta pa so bile višje za 51 %. Delež postavke dajatve je v 1. četrtletju 2015 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 8,3 % končne maloprodajne cene.

 

Trošarina na zemeljski plin se v prvem kvartalu 2015 ni povišala in je ostala na nivoju iz aprila 2014. Delež trošarine je v 1. četrtletju 2015 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 3,2 % končne maloprodajne cene.

 

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:

 

Industrijski odjem

Na področju industrijskega odjema je maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju v prvem četrtletju 2015 znašala 0,46 EUR/Sm3 oz. 12,08 EUR/GJ in je bila nižja za 4,2 % od maloprodajne cene v 4. četrtletju leta 2014. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega porabnika znižala za 10,7 %. Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za porabnike skupine I3 (letna poraba od 10.000 GJ do 100.000 GJ), kjer je bila končna cena nižja za 18 %.


Cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, se je v 1. četrtletju 2015 v povprečju znižala za 2 % glede na prejšnje četrtletje, v obdobju enega leta pa znižala za 11 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v 1. kvartalu 2015 znašal 74,9 %.


Omrežnina je bila v 1. četrtletju 2015 v povprečju višja za 7 % glede na prejšnje četrtletje, v enoletnem obdobju pa se je znižala za 4 %. Njen delež v strukturi končne cene je 1. kvartalu 2015 znašal 13,9 %.

 

Zaračunane dajatve so se glede na prejšnje četrtletje znižale za 36 %, v obodbju enega leta pa znižale za 27 %. Delež postavke dajatve je v 1. četrtletju 2015 za povprečnega industrijskega odjemalca znašal 6,3 % končne maloprodajne cene.


Trošarina na zemeljski plin se v prvem kvartalu 2015 ni povišala in je ostala na nivoju iz aprila 2014. V obdobju enega leta se je povišala za 2 %. Delež trošarine je v 1. četrtletju 2015 za povprečnega industrijskega odjemalca znašal 4,9 % končne maloprodajne cene.


Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za industrijske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:


© 2012 - 2021 Portal Energetika