Novica

V prvem četrtletju 2018 višje cene naftnih derivatov v Sloveniji

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Maloprodajne cene vseh naftnih derivatov v Sloveniji na nacionalnem nivoju so se v 1. četrtletju (januar - marec) 2018 povišale. V enoletnem obdobju so bile maloprodajne cene 98 in več oktanskega bencina višje za 2 %, dizelskega goriva za 4 %, kurilnega olja za ogrevanje za 6 % in UNP-avtoplina za 4 %.

Razlog za zvišanje maloprodajnih cen so bile višje neto nabavne cene energentov brez dajatev.

Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo, ki spremlja statistiko cen naftnih derivatov v Sloveniji, je objavil podatke strukture povprečnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju Slovenije za 1. četrtletje (januar - marec) leta 2018.

Povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov v Sloveniji za 1. četrtletje leta 2018 znašajo:

  • 1,296 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB 95),
  • 1,404 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 (NMB 98),
  • 1,236 EUR/l za dizelsko gorivo (dizel),
  • 0,876 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
  • 0,680 EUR/kg za industrijsko kurilno olje (vsebnost ≤ 1 % žvepla),
  • 0,659 EUR/l za UNP – avtoplin.

V obdobju enega leta (1. četrtletje 2018 glede na 1. četrtletje 2017) so se povprečne maloprodajne cene vseh naftnih derivatov povišale; in sicer pri NMB 95 za 0,3 %, pri NMB 98 za 2,2 %, pri dizelskem gorivu za 4,3 %, pri KOEL za 5,6 %, pri industrijskem kurilnem olju za 9,0 % in pri UNP – avtoplinu za 3,6 %.

Razlog za zvišanje maloprodajnih cen so višje neto cene energentov (brez dajatev), ki so se v obdobju enega leta zvišale za 1 % pri bencinskem gorivu NMB 95, za 4 % pri bencinskem gorivu NMB 98, za 9 % pri dizelskem gorivu in pri kurilnemu olju (KOEL), za 11 % pri industrijskem kurilnem olju in za 5 % pri UNP - avtoplinu.

Dajatve (okoljska dajatev CO2, prispevek URE, prispevek OVE+SPTE) so se v opazovanem obdobju enega leta niso spremenile za večino derivatov, razen pri kurilnem olju (KOEL) so bile nižje za 3 %. Trošarina za vse derivate je v opazovanem obdobju enega leta prav tako ostala nespremenjena.

Maloprodajne cene vseh naftnih derivatov v 1. kvartalu 2018 so bile višje tudi glede na preteklo četrtletje (4. kvartal 2017); in sicer za 1,4 % pri bencinskem (NBM 95, NMB 98) in dizelskem gorivu, za 4,7 % pri KOEL, za 1,1 % pri UNP - avtoplinu ter za 5,6 % pri industrijskem kurilnem olju.

Podrobnejši prikaz strukture maloprodajnih cen naftnih derivatov v Sloveniji je na voljo v dveh časovnih vrstah, in sicer na četrtletni in na letni ravni za obdobje od leta 2008 dalje.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika