dissertation peine de mort plan how to assign oxidation number doctoral dissertation writing help assign to att business wireless plans research papers on english literature help with sience homework literature review on buyer behaviour vocabulary for writing essays pay forward movie review essay

Novica

V prvem polletju 2013 izplačanih 59,1 mio EUR državnih pomoči za podpore okolju prijazne proizvodnje energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3190 proizvodnih naprav s skupno močjo 461 MW je v prvem polletju 2013 znašala 418,2 GWh, kar je 28 % več kot v enakem obdobju leta 2012.

Priročnik pojasnjuje vse potrebne postopke in korake od ideje do same postavitve elektrarne ter vključitve v sistem pridobivanja podpore.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore organizatorja trga z električno energijo Borzen, d. o.o. je podporna shema na dan 30.06.2013 obsegala 3190 enot s skupno nazivno močjo 461 MW. 

 

V obdobju januar - junij 2013 je bilo v podporno shemo na novo vključenih 521 elektrarn s skupno močjo 51,0 MW, od tega je bilo 476 sončnih elektrarn s skupno močjo 45,2 MW. Delež naprav z obratovalno podporo se je v prvem polletju 2013 povečal na 73 %, saj je prvem polletju 2012 ta delež znašal 61 %.

 

Izplačilo podpor v prvem polletju 2013 je znašalo 59,1 mio EUR, kar je 33 % več kot v enakem obdobju leta 2012. Trend višanja izplačil podpor se nadaljuje tudi v prvem polletju 2013, saj je bila kljub slabšim vremenskim razmeram (za glavno skupino sončnih elektrarn) skupna proizvedena količina električne energije 418,2 GWh, kar je za 27 % več kot v prvem polletju 2012. Povprečna podpora je obdobju januar - junij 2013 znašala 141,40 EUR/MWh.

 

Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar - junij 2013 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne..............................................................4,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 75,5 GWh,
  • sončne elektrarne.........................................................27,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 98,2 GWh,
  • elektrarne na bioplin in komunalne odpadke..................7,9 mio EUR za proizvodnjo v višini 62,9 GWh,
  • elektrarne na biomaso....................................................5,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 46,1 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva...................................................14,0 mio EUR za proizvodnjo v višini 135,0 GWh,
  • druge naprave.................................................................0,09 mio EUR za proizvodnjo v višini 0,4 GWh.

V primerjavi s prvim polletjem 2012 je izrazito porasel delež izplačil sončnih elektrarn, ki predstavlja 46 % izplačanih podpor ob 23 % deležu proizvedene energije. Največji padec pa je viden pri bioplinskih enotah, katerih delež izplačil podpore se je zmanjšal iz 23 % v prvem polletju 2012 na 13 % v istem obdobju leta 2013. Porast deleža sončnih elektrarn in padec deleža podpore bioplinskih elektrarn glede na isto obdobje leta 2012 je rezultat dveh dejavnikov: velik porast vstopa sončnih elektrarn, ki so vstopale tekom leta 2012 in težav bioplinarn pri vzpostavitvi normalnega obratovanja.

 

 

Podrobnejši letni statistični podatki o podporni shemi za obdobje 2004-2012 so dostopni v statistični časovni vrsti.


© 2012 - 2020 Portal Energetika