Novica

V prvem polletju 2020 izplačanih 67,4 mio EUR za podpore proizvodnji elekrične energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3854 proizvodnih naprav s skupno močjo 411,4 MW je v prvih šestih mesecih 2020 znašala 516,6 GWh, kar je 2 % več kot v enakem obdobju leta 2019. Izplačano je bilo za 3 % več sredstev za podpore kot v enakem obdobju leta 2019. Največja proizvodnja električne energije v prvem polletju 2020 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, največ izplačil za podpore pa namenjenim sončnim elektrarnam.

Povprečna višina podpore je v obdobju 1-6-2020 znašala 130,5 EUR/MWh.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore operateja trga z električno energijo Borzen, d.o.o. je podporna shema na dan 30. 6. 2020 obsegala 3854 enot s skupno nazivno močjo 411,4 MW. Konec junija 2020 je bilo število proizvodnih enot v podporni shemi za 4 enote manjše glede na stanje konec leta 2019.

V prvi polovici mesecih leta 2020 je bilo izplačano za 67,4 mio EUR podpor, kar je 3 % več kot v enakem obdobju lani, ob tem pa je bilo proizvedene za 2 % več električne energije. Povprečna višina izplačanih podpor je v obdobju januar - junij 2020 znašala 130,5 EUR/MWh in je bila za 1 % večja kot v enakem obdobju leta 2019. Prvo polovico leta 2020 je zaznamovala nadpovprečna temperatura in daljše trajanje sončnega obsevanja glede na dolgoročno letno povprečje in razmeroma malo padavin.

Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar - junij 2020 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne         2,0 mio EUR za proizvodnjo v višini 44,9 GWh,
  • sončne elektrarne  →  35,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 147,0 GWh,
  • bioplinske elektrarne  →  5,7 mio EUR za proizvodnjo v višini 47,4 GWh,
  • vetrne elektrarne        0,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 3,1 GWh,
  • elekrarne na biomaso    10,6 mio EUR za proizvodnjo v višini 73,6 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva   13,0 mio EUR za proizvodnjo v višini 197,4 GWh,
  • druge naprave              0,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 3,2 GWh.

V primerjavi z obdobjem 1-6-2019 je v obdobju 1-6-2020 evidentirana za 10 % večja proizvodnja iz sončnih elektrarn, +9 % iz bioplinskih elektrarn, +3 % iz elektrarn na biomaso, na drugi strani pa za 19 % manjša proizvodnja iz hidroelektrarn ter za 1 % manjša proizvodnja iz SPTE enot na fosilna goriva.

Glede na strukturo proizvodnje v prvem polletju 2020 prevladujejo SPTE naprave na fosilna goriva z 38 % deležem, sledijo sončne elektrarne z 28 %, elektrarne na biomaso s 14 % ter hidroelektrarne in bioplinske elektrarne z vsake po 9 % deležem celotne proizvodnje električne energije v shemi.

Glede na strukturo izplačil v prvem polletju 2020 prevladujejo sončne elektrarne z 52 % deležem, sledijo SPTE naprave na fosilna goriva z 19 %, elektrarne na biomaso s 16 %, bioplinske elektrarne z 8 % in hidroelektrarne s 3 % deležem vseh izplačanih podpor.

Podrobnejši letni statistični podatki o podporni shemi glede na tip naprave za obdobje od leta 2004 dalje so objavljeni v statistični časovni vrsti.

Vir: Borzen


© 2012 - 2022 Portal Energetika