Novica

V prvem trimesečju leta 2015 izplačanih 35,6 mio EUR za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3837 proizvodnih enot s skupno močjo 419,8 MW je v prvem četrtletju 2015 znašala 273,3 GWh, kar je 3,9 % več kot v enakem obdobju leta 2014. Izplačano je bilo za 9,8 % več podpor kot v enakem obdobju leta 2014.

V prvih treh mesecih leta 2015 je v podporno shemo vstopilo 85 novih elektrarn, od tega 64 SPTE naprav na fosilna goriva.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore organizatorja trga z električno energijo Borzen, d. o. o., je podporna shema na dan 31. 3. 2015 obsegala 3837 enot s skupno nazivno močjo 419,8 MW.


V obdobju januar - marec 2015 je v podporno shemo vstopilo 85 novih elektrarn s skupno močjo 8,4 MW. Od tega je bilo 64 SPTE naprav na fosilna goriva, ki jim sledi 10 OVE naprav na lesno biomaso.

Trend višanja izplačil podpor se nadaljuje tudi v v prvem trimesečju 2015, saj je skupna količina proizvedene električne energije večja za 3,9 % glede na enako obodbje leta 2014, izplačanih pa je bilo za 9,8 % več podpor. Povprečna višina izplačane podpore v obdobju januar - marec 2015 je znašala 130,19 EUR/MWh in je bila za 5,8 % večja, kot v enakem obdobju leta 2014.

 

Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar - marec 2015 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne .......................................................... 1,7 mio EUR za proizvodnjo v višini 27,5 GWh,
  • sončne elektrarne .................................................... 10,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 40,4 GWh,
  • bioplinske elektrarne .................................................. 4,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 31,9 GWh,
  • elektrarne na biomaso ................................................ 4,5 mio EUR za proizvodnjo v višini 34,3 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva .............................................. 14,3 mio EUR za proizvodnjo v višini 136,8 GWh,
  • vetrne elektrarne ......................................................... 0,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 2,0 GWh,
  • druge naprave ............................................................. 0,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 0,4 GWh.

V primerjavi s prvim trimesečjem leta 2014 malce večjo odstopanje kaže le delež izplačil SPTE enot na fosilna goriva, ki v prvem trimesečju 2015 predstavlja 40,1 % izplačanih podpor ob 50,1 % deležu proizvedene energije medtem, ko je v enakem obdobju lanskega leta delež izplačanih podpor znašal 33,6 % ob 41 % deležu proizvedene električne energije.


Podrobnejši letni statistični podatki o podporni shemi za obdobje 2004 - 2014 so dostopni v statistični časovni vrsti.


Vir: Borzen-Center za podpore


© 2012 - 2021 Portal Energetika