Novica

V prvi polovici leta 2018 večja proizvodnja električne energije v Sloveniji

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji za prvo polovico leta 2018. Prevzem električne energije je v tem obdobju znašal 12.248 GWh, kar je za 2,3 % več kot v enakem obdobju leta 2017. V prvi polovici leta 2018 je neto poraba električne energije v Sloveniji znašala 6.882 GWh in je bila za 1,6 % večja kot v obdobju januar - junij 2017.

Prvo polovico leta 2018 je zaznamovala večja proizvodnja elektrike iz hidroelektrarn.

V obdobju januar - junij 2018 je znašal prevzem električne energije 12.248 GWh, od tega prevzem od proizvodnje v Sloveniji 7.392 GWh oz. 60 % in uvoz 4.856 GWh oz. 40 % vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem omrežju, ki je znašal 6.811 GWh oz. 56 % in prevzem od proizvodnje na distribucijskem omrežju v višini 582 GWh oz. 4 % vse prevzete električne energije. Uvoz električne energije je bil v največji meri zagotovljen preko prenosnega omrežja.

Primerjava prevzema električne energije v prvi polovici leta 2018 s prevzemom v enakem obdobju leta 2017 kaže na povečanje proizvodnje na prenosnem omrežju za 1,9 % in na distribucijskem omrežju za 7,0 %, prav tako je bil za 2,4 % večji uvoz električne energije. Zaradi ugodne hidrologije je bila v prvi polovici leta 2018 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 evidentirana za 1.084 GWh (+ 71,0 %) večja proizvodnja iz hidroelekrarn na prenosnem omrežju, posledično so 478 GWh (- 21,6 %) manj proizvedle termoelektrarne, zaradi rednega remonta pa je za 480 GWh (- 16,3 %) manj proizvedla tudi NE Krško.

Neto odjem električne energije v Sloveniji je v prvi polovici leta 2018 znašal 6.882 GWh oz. 56,2 % in izvoz 4.911 GWh oz. 40,1 % celotnega bruto odjema. Poraba električne energije odjemalcev, priključenih na distribucijsko omrežje, je znašala 5.706 GWh oz. 46,6 %, poraba neposrednih odjemalcev in zaprtih distribucijskih sistemov (ZDS) 1.045 GWh oz. 8,5 % ter poraba ČHE Avče 131 GWh oz. 1,1 % bruto odjema električne energije. Izgube na prenosnem in distribucijskem omrežju so v obdobju januar - junij 2018 znašale 456 GWh, kar predstavlja 3,7 % bruto odjema električne energije.

Poraba električne energije distribucijskih odjemalcev se je v obdobju januar - junij 2018 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 povečala za 2,1 %, poraba neposrednih odjemalcev in ZDS pa povečala za 2,8 %. V prvi polovici leta 2018 je evidentiran za 3,4 % večji izvoz električne energije. Uvozna odvisnost za pokritje potreb v električni energiji v Sloveniji je v obdobju prve polovice leta 2018 znašala 16 %.

Podrobnejši podatki bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji na mesečnem nivoju so objavljeni v statističnih časovnih vrstah:

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika