Novica

Večina naftnih derivatov cenejša

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 76/10), se dne 31. maja 2011 spremenijo modelske cene naftnih derivatov.

 

Z izjemo dizelskega goriva se cene vseh ostalih naftnih derivatov nekoliko znižajo. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanja tečaja USD/€.

V obračunskem obdobju od 16. do 27. maja 2011, ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se znižale predvsem borzne cene motornih bencinov, cene srednjih destilatov (dizelsko gorivo in kurilno olje ekstra lahko KOEL) pa so stagnirale. V tem času se tečaj € v odnosu na tečaj USD ni bistveno spremenil. Rezultat takšnih gibanj so razen dizelskega goriva nekoliko nižje modelske in prodajne cene pred dajatvami za vse ostale naftne derivate.


Ker Vlada RS 30. maja 2011 ni spremenila trošarin, se vse spremembe modelskih cen v celoti prenesejo v končne maloprodajne cene z dajatvami. 


Na osnovi navedenega so spremembe maloprodajnih cen naslednje: cena motornega bencina NMB 95 se zniža za 1,7 centa/liter, cena motornega bencina NMB 98 se zniža za 1,8 centa/liter, cena dizelskega goriva se zviša za 0,3 centa/liter in cena kurilnega olja ekstra lahkega KOEL se zniža za 0,1 cent/liter.


Nove cene naftnih derivatov se uveljavijo dne 31. maja in veljajo do 13. junija 2011.


© 2012 - 2021 Portal Energetika