Novica

Višje cene naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 79/11), se dne 24. januarja 2012 spremenijo modelske cene naftnih derivatov.

Modelske cene vseh naftnih derivatov se močno zvišajo. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanje tečaja USD/€.

V obračunskem obdobju (od 9. do 20. januarja 2012), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene vseh naftnih derivatov močno zvišale. V tem obdobju se je tečaj € nasproti USD občutno znižal, kar je pomenilo še dodaten pritisk na zvišanje vseh modelskih cen. Rezultat takšnih gibanj so močno zvišane cene pred dajatvami za vse naftne derivate.


Vlada RS dne 23. januarja 2012 ni spremenila višine trošarin, zato se zaradi močnega zvišanja modelskih cen močno zvišajo tudi maloprodajne cene z dajatvami za vse naftne derivate.

  

Na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov bodo nove cene naftnih derivatov v veljavi od 24. januarja do 6. februarja 2012.


© 2012 - 2021 Portal Energetika