Novica

Višje cene naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 79/11), se dne 20. marca 2012 spremenijo modelske cene naftnih derivatov.


Modelske cene vseh naftnih derivatov se močno zvišajo. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanje tečaja €/USD.

V obračunskem obdobju (od 5. do 16. marca 2012), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene vseh naftnih derivatov močno zvišale, kar velja predvsem za motorne bencine. V tem obdobju se je znižal tudi tečaj € nasproti USD, kar je še dodatno vplivalo na zvišanje modelskih cen. Rezultat takšnih gibanj so močno zvišane cene pred dajatvami za vse naftne derivate.

Vlada RS dne 19. marca 2012 ni spremenila višine trošarin, zato se zaradi močnega zvišanja modelskih cen močno zvišajo tudi maloprodajne cene z dajatvami za vse naftne derivate.

Na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov bodo nove cene naftnih derivatov v veljavi od 20. marca do 2. aprila 2012.


© 2012 - 2022 Portal Energetika