Novica

Višje cene naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 76/12), se dne 14. maja 2013 spremenijo modelske cene naftnih derivatov, in sicer se modelske cene vseh naftnih derivatov nekoliko zvišajo. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanje tečaja €/USD.

V obračunskem obdobju (od 29. aprila do 10. maja 2013), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene vseh naftnih derivatov nekoliko zvišale. V tem obdobju se glede na predhodno obračunsko obdobje razmerje med tečajem USD in € ni bistveno spremenilo in ni pomembneje vplivalo na spremembe modelskih cen.

Ker Vlada RS dne 13. maja 2013 ni spremenila višine trošarin, so se vsa zvišanja modelskih cen v celoti prenesla v zvišanja maloprodajnih cen z dajatvami. Tako se dne 14. maja 2013 cena motornega bencina NMB 95 zviša za 0,2 €cent/liter, cena motornega bencina NMB 98 se zviša za 2,0 €cent/liter, cena dizelskega goriva se zviša za 0,9 €cent/liter in cena kurilnega olja ekstra lahkega KOEL se zviša za 1,0 €cent/liter.


Na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov bodo nove cene naftnih derivatov veljale od 14. do 27. maja 2013.


© 2012 - 2022 Portal Energetika