Novica

Višje cene naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 81/13), se dne 15. aprila 2014 spremenijo modelske cene vseh naftnih derivatov. Tega dne se modelske cene motornih bencinov nekoliko zvišajo, modelske cene srednjih destilatov pa se minimalno znižajo. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanje tečaja €/USD.

V obračunskem obdobju (od 31. marca do 11. aprila 2014), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene motornih bencinov nekoliko zvišale, borzne cene dizelskega goriva in kurilnega olja ekstra lahkega KOEL pa nekoliko znižale. Tečaj USD v odnosu na € se v tem obdobju ni pomembneje spremenil in ni vplival na spremembe modelskih cen.

Vlada RS je 14. aprila 2014 zvišala trošarine na vse naftne derivate in posledica te vladne odločitve je zvišanje maloprodajnih cen z dajatvami za vse naftne derivate. Na osnovi sprememb modelskih cen in zvišanja trošarin se 15. aprila 2014 cena motornega bencina NMB 95 z dajatvami zviša za 2,3 centa/liter, cena motornega bencina NMB 98 je višja za 2,0 centa/liter, cena dizelskega goriva se zviša za 2,1 cent/liter in cena kurilnega olja ekstra lahkega KOEL z dajatvami je višja za 0,1 cent liter.

Na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov bodo nove cene naftnih derivatov veljale od 15. do 28. aprila 2014.

Vir: MGRT


© 2012 - 2021 Portal Energetika