Novica

Višje cene naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 81/2013), se dne 27. maja 2014 spremenijo modelske cene vseh naftnih derivatov.

O predlogih komisije bo potekala razprava na zasedanju Evropskega sveta 26. in 27. junija 2014 (Foto: EK).

V obračunskem obdobju (od 12. maja do 23. maja 2014), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene vseh naftnih derivatov zvišale. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanje tečaja €/USD.


Ker Vlada RS 26. maja 2014 ni spremenila trošarin, se vse spremembe modelskih cen v celoti prenesejo v spremembe maloprodajnih cen z dajatvami. Tako veljajo od 27. maja 2014 naslednje maloprodajne cene naftnih derivatov:

  • 1,483 €/liter za motorni bencin NMB 95 (zvišanje za 1,3 €cent/liter),
  • 1,521 €/liter za motorni bencin NMB 98 (zvišanje za 0,3 €cent/liter),
  • 1,376 €/liter za dizelsko gorivo (zvišanje za 1,3 €cent/liter),
  • 1,020 €/liter za kurilno olja ekstra lahko KOEL (zvišanje za 1,4 €cent/liter).

Na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov bodo nove cene naftnih derivatov veljale od 27. maja do 09. junij 2014.

 

Vir: MGRT


© 2012 - 2023 Portal Energetika