Novica

Višje cene naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 81/2013), se dne 24. junija 2014 zvišajo modelske cene vseh naftnih derivatov.

V obračunskem obdobju od 09. junija do 20. junija 2014, ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene vseh naftnih derivatov spremenile. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanje tečaja €/USD.


Klub temu, da je Vlada RS, dne 23. junija 2014 znižala trošarine, se zaradi sprememb modelskih cen zvišajo vse maloprodajne cene z dajatvami. Tako veljajo od 24. junija 2014 naslednje maloprodajne cene naftnih derivatov:

  • 1,498 €/liter za motorni bencin NMB 95 (zvišanje za 1,1 €cent/liter),
  • 1,532 €/liter za motorni bencin NMB 98 (zvišanje za 1,0 €cent/liter),
  • 1,377 €/liter za dizelsko gorivo (zvišanje za 1,2 €cent/liter),
  • 1,044 €/liter za kurilno olja ekstra lahko KOEL (zvišanje za 1,2 €cent/liter).

Na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov bodo nove cene naftnih derivatov veljale od 24. junija do 07. julija 2014.


Vir: MGRT


© 2012 - 2022 Portal Energetika