Novica

Višje cene naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 71/2014), se dne 15. septembra 2015 spremenijo modelske cene vseh naftnih derivatov.

V obračunskem obdobju od 1. do 11. septembra 2015, ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene vseh naftnih derivatov spremenile. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanje tečaja €/USD.

Ker Vlada RS ni spremenila trošarin, se vse spremembe modelskih cen v celoti prenesejo v spremembe maloprodajnih cen z dajatvami. Tako veljajo od 15. septembra 2015 višje maloprodajne cene naftnih derivatov:

  • 1,241 €/liter za motorni bencin NMB 95 (zvišanje za 0,9 €cent/liter),
  • 1,295 €/liter za motorni bencin NMB 98 (zvišanje za 1,3 €cent/liter),
  • 1,146 €/liter za dizelsko gorivo (zvišanje za 2,5 €cent/liter),
  • 0,831 €/liter za kurilno olja ekstra lahko KOEL (zvišanje za 2,8 €cent/liter).

Na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov bodo nove cene naftnih derivatov veljale od 15. do 28. septembra 2015.


© 2012 - 2024 Portal Energetika