Novica

Višje cene pogonskih goriv

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Od 26. marca do vključno 8. aprila 2024 bo najvišja dovoljena drobnoprodajna regulirana cena standardnega bencinskega goriva (NMB-95) znašala 1,519 evra za liter in dizelskega goriva 1,527 evra za liter. Za liter kurilnega olja za ogrevanje (ELKO) bo potrebno odšteti 1,172 evra.

Regulirane cene naftnih derivatov (95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje) se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Na bencinskih servisih izven območja avtocest in hitrih cest bo v novem obdobju, od 26. 3. 2024 do 8. 4. 2024, za regulirane cene naftnih derivatov potrebno plačati:

  • 1,519 evra za liter 95-oktanskega bencina (NMB-95), kar je 2,8 centa evra več kot doslej,
  • 1,527 evra za liter standardnega dizelskega goriva, kar je 0,4 centa evra več kot doslej,

Za liter ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO) brez vključenega stroška prevoza bo potrebno plačati 0,2 centa evra več kot v preteklem obdobju, to je 1,172 evra za liter.

Marže trgovcev so v skladu z Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest za obe pogonski gorivi navzgor omejene in lahko znašajo največ 0,0783 evra za liter dizelskega goriva in 0,0794 evra za liter NMB-95 bencina. Trgovska marža za kurilno olje (ELKO) znaša največ 0,08 evra za liter.

V naslednjem obdobju se ne spreminja višina trošarine za naftne derivate.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika