Novica

Višje trošarine za naftne derivate

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 68. dopisni seji sprejela spremembo Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s katero spreminja trošarino za plinsko olje za pogon, plinsko olje za ogrevanje in bencinsko gorivo.

Zakon o trošarinah daje vladi pooblastilo za zmanjšanje ali povečanje trošarine v skladu z ekonomsko politiko države. Trošarina od energentov in za elektrtično energijo se plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka in različno glede na namen.

Vlada razmere na trgu naftnih derivatov pozorno spremlja in višino trošarin prilagaja tako, da ohranja dostopnost maloprodajnih cen, hkrati pa si v luči javno finančne vzdržnosti prizadeva za postopno normalizacijo prilivov v državni proračun. Pri slednjem je namreč pomembno, da se na srednji rok in postopno, brez da bi to čutili potrošniki, ponovno uvede okoljske dajatve na fosilna goriva, ki predstavljajo namenski vir za zelene investicije.

S spremenjeno uredbo je višina trošarine na plinsko olje za pogon in plinsko olje za ogrevanje prilagojena tako, da se bosta maloprodajni ceni obeh energentov za potrošnike znižali, maloprodajna cena bencinskega goriva pa se ne bo spremenila.

Trošarina se od 14. februarja 2023, ob uveljavitvi novega 14 dnevnega obdobja veljavnosti reguliranih cen naftnih derivatov, spremeni, in sicer:

  • za plinsko olje za pogon (dizelsko gorivo) se iz 0,330 evra/liter zviša na 0,386 evra/liter,
  • za plinsko olje za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje) se iz 0,07875 evra/liter zviša na 0,116 evra/liter,
  • za motorni neosvinčeni bencin se iz 0,359 evra/liter zviša na 0,379 evra/liter.

Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 19/2023 in začne veljati 14. 2. 2023. 

Vir: MF


© 2012 - 2024 Portal Energetika