Novica

Višje trošarine za pogonska goriva in kurilno olje

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 85. dopisni seji sprejela spremembo Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s katero spreminja trošarino za pogonska goriva (bencinsko in dizelsko gorivo) in plinsko olje za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje).

Zakon o trošarinah daje vladi pooblastilo za zmanjšanje ali povečanje trošarine v skladu z ekonomsko politiko države. Trošarina od energentov in za elektrtično energijo se plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka in različno glede na namen.

Vlada razmere na trgu naftnih derivatov pozorno spremlja in višino trošarin prilagaja tako, da ohranja dostopnost maloprodajnih cen, hkrati pa si v luči javno finančne vzdržnosti prizadeva za postopno normalizacijo prilivov v državni proračun. Pri slednjem je namreč pomembno, da se na srednji rok in postopno, brez da bi to čutili potrošniki, ponovno uvede okoljske dajatve na fosilna goriva, ki predstavljajo namenski vir za zelene investicije.

S spremenjeno uredbo se višina trošarine spremeni tako, da maloprodajne cene reguliranega bencinskega goriva (NMB-95), reguliranega dizelskega goriva in plinskega olja za ogrevanje (KOEL) ostajajo v naslednjem 14-dnevnem obdobju nespremenjene.

Trošarina se od 25. aprila 2023, ob uveljavitvi novega 14 dnevnega obdobja veljavnosti reguliranih cen naftnih derivatov, spremeni, in sicer:

  • za bencinsko gorivo se iz 0,38767 evra/liter zviša na 0,41159 evra/liter,
  • za plinsko olje za pogon (dizelsko gorivo) se iz 0,42262 evra/liter zviša na 0,44322 evra/liter,
  • za plinsko olje za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje) se iz 0,12679 evra/liter zviša na 0,13297 evra/liter.

Za ostale energente se veljavne trošarine ne spreminjajo.

Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 47/2023 in začne veljati 25. 4. 2023. 

Vir: MF


© 2012 - 2024 Portal Energetika