Novica

Višji dodatki za povečanje energetske učinkovitosti v letu 2011

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Ur.l. RS, št. 114/09) se predpisani dodatki za povečanje energetske učinkovitosti s 1. januarjem 2011 povišajo za kurilno olje (ekstra lahko in mazut) in utekočinjen naftni plin.

 

 

Na osnovi določil Priloge 1 zadevne Uredbe se s 1. januarjem 2011 poviša višina dodatka za povečanje energetske učinkovitosti (v nadaljevanju: dodatek za URE) za naslednje naftne derivate:

  • ekstra lahko kurilno olje (KOEL) iz 1,0 centa/liter na 2,0 centa/liter (brez DDV), 
  • industrijsko kurilno olje (mazut) iz 1,1 centa/liter na 2,0 centa/liter (brez DDV),
  • utekočinjen naftni plin (UNP) iz 0,4 centa/liter na 0,8 centa/liter (brez DDV).

Podrobnejše informacije o Uredbi in novih dodatkih za URE v letu 2011.

Povišanje dodatka za URE ima za posledico dvig maloprodajnih cen naftnih derivatov (vključno z DDV), tako da se:

  • cena ekstra lahkega kurilnega olja (KOEL) zviša za 1,2 centa/liter in znaša 0,820 EUR/liter,
  • cena industrijskega kurilnega olja (mazut) zviša za 2,16 centa/kg in znaša 0,613 EUR/kg.

Nove cene za kurilno olje ekstra lahko (KOEL) in ostale naftne derivate, ki se oblikujejo na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 76/10), veljajo od 1. do vključno 10. januarja 2011.


© 2012 - 2021 Portal Energetika