Novica

Vlada je sprejela Energetsko bilanco Republike Slovenije za leto 2011

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ljubljana, 8. september 2011 - Vlada Republike Slovenije je danes na redni seji sprejela Energetsko bilanco Republike Slovenije za leto 2011 in določila količino rjavega premoga iz Rudnika Trbovlje-Hrastnik, ki ga morajo proizvajalci električne energije uporabiti v letu 2011 in 2012 za proizvodnjo električne energije.

Proizvajalci električne energije morajo za proizvodnjo električne energije v letu 2011 uporabiti 388.600 ton, v letu 2012 pa 449.900 ton rjavega premoga iz Rudnika Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

 

Vlada je zadolžila Ministrstvo za gospodarstvo, da mora v roku 30 dni izvesti razpis za izbiro proizvajalca električne energije, ki bo v letu 2011 prevzel obveznost uporabe premoga z najnižjim pokritjem upravičenih stroškov.

 

Potrebne količine virov energije v letu 2011 in primerjava s predhodnim letom, so sledeče:

  • bruto domača poraba energije na nivoju primarne oskrbe z energijo bo znašala 305 PJ in bo višja za 2,4 % v primerjavi s predhodnim letom,
  • končna poraba bo znašala 213 PJ in bo večja za +2 % v primerjavi z letom 2010,
  • končna poraba električne energije bo znašala 12788 GWh (+5 %), zemeljskega plina 877 milijonov Sm3 (+4 %), utekočinjenega naftnega plina 87 kt (+5 %). V prometu bo porabljeno 4,9 kt avtoplina,
  • končna poraba naftnih derivatov in biogoriv v prometu vključuje 1145 kt dizelskega goriva (+0,3 % rast v primerjavi s predhodnim letom), 585 kt motornega bencina neosvinčenega (+3 %), 25 kt petrolejskega goriva za reaktivne motorje, 57 kt biodizla (+33 %) in 6 kt bioetanola,
  • končna poraba daljinske toplote bo znašala 7890 TJ (-2 % glede na leto 2010),
  • bruto domača poraba obnovljivih virov energije (brez hidro energije) bo v letu 2011 znašala 22118 TJ, industrijskih odpadkov neobnovljivih (NIO) pa 1014 TJ. V primerjavi s predhodnim letom bo količina energije iz OVE kot tudi iz NIO večja za +4 %. Delež OVE z normalizirano hidro energijo skupaj v bruto končni porabi energije, izračunan po metodologiji EU, bo v letu 2011 dosegel 15,8 %,
  • emisije škodljivih snovi bodo v letu 2011 večinoma manjše v primerjavi z letom 2010. Emisije CO2 bodo sicer večje za +4 %, manjše pa bodo emisije SO2 za -3 % , NOx za -1 % in trdnih delcev za -1 %,
  • uvozna energetska odvisnost Republike Slovenije v letu 2011 bo 50,3 odstotna.

Povezava na celoten dokument -Energetska bilanca RS za leto 2011

 


© 2012 - 2021 Portal Energetika