Novica

Vlada sprejela odgovor RS na obrazloženo mnenje EK zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos direktive o energetski učinkovitosti

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje EK zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos Direktive o energetski učinkovitosti 2012/27/EU.

V obrazloženem mnenju Evropska komisija ugotavlja, da Republika Slovenija še vedno ni sprejela vseh zakonskih določb, s katerimi bi zagotovila prenos določenih direktiv s področja energetske učinkovitosti. Republika Slovenija je bila pozvana s strani Komisije, da v dveh mesecih po prejemu obrazloženega mnenja, to je do 25. 11. 2015 sprejme ukrepe, ki so potrebni za njegovo upoštevanje.

V odgovoru Republika Slovenija sporoča, da je Vlada dne 29. 10. 2015 sprejela "Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb" in podaja informacijo, kdaj bodo sprejeti še ostali manjkajoči ukrepi.

Republika Slovenija bo preverila in v najkrajšem času opravila ustrezno notifikacijo nacionalnih predpisov, ki niso bili ustrezno notificirani. O pripravi in sprejemu ukrepov, ki so potrebni za popolni prenos direktive v pravni red, bo Republika Slovenija redno obveščala Evropsko komisijo.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika