Novica

Vlada sprejela stališče o spremembi direktive za krepitev stroškovno učinkovitega zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naložb

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je sprejela predlog stališča k spremembi evropske direktive (2003/87/ES) za krepitev stroškovno učinkovitega zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naložb.

Evropska komisija je zakonodajni predlog, ki uveljavlja revizijo Direktive EU ETS za obdobje po letu 2020, objavila 15. julija 2015. Predlog predstavlja prvi korak pri uresničevanju cilja EU za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 40% do leta 2030. Pričakuje se, da bo obravnava predloga potekala dalj časa, saj bo preostale zakonodajne predloge vezane na cilj zmanjševanja emisij do leta 2030, Komisija predstavila šele sredi prihodnjega leta.

Slovenija pozdravlja predlog Komisije, saj bo ta sprožil konstruktivno razpravo o načinu uresničitve podnebnih ambicij EU do leta 2030. Slovenija v stališču podpira 43% cilj zmanjšanja emisij znotraj sistema EU za trgovanje z emisijami do 2030 (glede na leto 2005) pod pogojem, da bo ta cilj stroškovno učinkovit in ne bo pomenil nesorazmernega administrativnega bremena za Slovenijo ter bo upošteval vidik ohranjanja konkurenčnosti gospodarstva v mednarodnem okolju.

Za Slovenijo je pomembno, da bo sprememba direktive potekala v smeri krepitve sistema EU za trgovanje z emisijami in bo upoštevala ravnovesje med zmanjševanjem emisij, zagotavljanjem mednarodne konkurenčnosti industrije, za katero obstaja tveganje premestitve emisij CO2 in zmanjšanju administrativnih bremen držav članic. Pri tem je pomembno tudi, da sistem EU za trgovanje z emisijami primerno ovrednoti pretekle dosežke industrije pri zmanjševanju emisij.

Slovenija pričakuje, da bo Komisija ob zaključku mednarodnih pogajanj v Parizu, glede na rezultat, analizirala učinke, ki ga bo ta imel na sistem EU za trgovanje z emisijami, ter predlagala morebitne prilagoditve, zlasti za ohranitev industrijske baze v EU ter preprečitev tveganja premestitve emisij CO2.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika