Novica

Vlada zaradi posledic žledoloma novelirala Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente. Poglavitni namen noveliranja uredbe je znižanje trošarine na dizelsko gorivo zaradi povečane uporabe transportne kmetijske in gozdarske mehanizacije ter večjih agregatov zaradi sanacije škode po žledu.

V skladu z zakonom se trošarina od energentov plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na namen (za ogrevanje ali pogon). Trošarinska obveznost nastane v trenutku proizvodnje ali vnosa ali uvoza, obveznost za obračun in plačilo pa nastane s sprostitvijo v porabo in je določena v 13. členu Zakona o trošarinah. Trošarinski zavezanec mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine. Zakon daje pooblastilo vladi za zmanjšanje ali povečanje trošarine, in to v skladu z gospodarsko politiko Republike Slovenije.
 

S predloženo uredbo se spreminja trošarina:

  •  za plinsko olje za pogon iz 404,88 €/1000 litrov na 375,07 €/1000 litrov.


Zaradi spremenjenih trošarin, bo prišlo do naslednjih sprememb drobnoprodajnih cen glavnih energentov:

  • pri D-2 znižanje iz 1,362 €/l na 1,326 €/l oziroma za 0,036 €/liter.


Spremenjena trošarina bo praviloma veljala do vključno 17. februarja 2014. Veljavne cene naftnih derivatov so dostopne na povezavi.

 

Vir: MF


© 2012 - 2021 Portal Energetika