Novica

Vlada znižala trošarine za vse naftne derivate

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 76/10), se dne 22. februarja 2011 spremenijo modelske cene naftnih derivatov, ki se vse občutno zvišajo.

Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanja tečaja USD/€.

V obračunskem obdobju (od 7. do 18. februarja 2011), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene vseh naftnih derivatov močno zvišale. Tečaj € v odnosu na USD se v tem času ni pomembneje spremenil in ni vplival na izračun modelskih cen. Rezultat takšnih gibanj so občutno višje modelske in prodajne cene pred dajatvami za vse naftne derivate in sicer predvsem za srednje destilate (dizelsko gorivo in kurilno olje ekstra lahko KOEL).


Vlada RS je na korespondenčni seji dne 21. februarja 2011 sprejela sklep o znižanju trošarin za vse naftne derivate in sicer v takšnem obsegu, da maloprodajne cene z dajatvami za motorni bencin NMB 95 in dizelsko gorivo ostanejo nespremenjene, cena za motorni bencin NMB 98 se minimalno zniža, cena kurilnega olja KOEL z dajatvami pa se kljub znižanju trošarin vseeno zviša.


Na osnovi modelskih izračunov in sprejetega sklepa Vlade RS se končne maloprodajne cene z dajatvami za motorni bencin NMB 95 in dizelsko gorivo ne spremenijo, maloprodajna cena z dajatvami za neosvinčeni motorni bencin NMB 98 pa se zniža za 0,3 centa/liter, maloprodajna cenaz dajatvami za kurilno olje ekstra lahko KOEL pa se zviša za 2,5 centa/liter.


Cene naftnih derivatov veljajo od 22. februarja do 07. marca 2011.


© 2012 - 2021 Portal Energetika