Novica

Vnovično povišanje trošarin za naftne derivate

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je današnji 142. dopisni seji sprejela spremembo Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s katero se zvišuje trošarina za bencinsko gorivo, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje.

Zakon o trošarinah daje vladi pooblastilo za zmanjšanje ali povečanje trošarine v skladu z ekonomsko politiko države. Trošarina od energentov in za elektrtično energijo se plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka in različno glede na namen.

Vlada razmere na trgu naftnih derivatov pozorno spremlja in višino trošarin prilagaja tako, da ohranja dostopne in konkurenčne maloprodajne cene. Hkrati pa si mora glede na trenutne razmere, ko namenja finančna sredstva za obnovo prizadetih območij po katastrofalnih avgustovskih poplavah, prizadevati tudi za javnofinančno vzdržnost.

Višino trošarine na omenjene energente je vlada prilagodila tako, da bodo maloprodajne cene vseh treh energentov ostale nespremenjene.

Trošarina se od 24. oktobra 2023, ob uveljavitvi novega 14 dnevnega obdobja veljavnosti reguliranih cen naftnih derivatov, spremeni, in sicer:

  • za bencinsko gorivo se iz 0,45571 evra/liter zviša na 0,49051 evra/liter,
  • za plinsko olje za pogon (dizelsko gorivo) se iz 0,39365 evra/liter zviša na 0,42267 evra/liter,
  • za plinsko olje za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje) se iz 0,09141 evra/liter zviša na 0,11577 evra/liter.

Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 108/2023 in začne veljati 24. oktobra 2023. 

Vir: MF


© 2012 - 2023 Portal Energetika